Výstava v městské knihovně Bohumín

 Výstava prací z tvůrčí dílničky rodičů s dětmi.