Cílem herny:

  • je umožnit rodinám dětí se zdravotním postižením trávit volný čas v prostředí, 

         které je pro jejich děti bezpečné.

  •  Umožnit jim, aby mohli svůj volný čas trávit podobně jako běžné rodiny. 
  • Děti se mohou volně pohybovat, hrát si nebo trávit čas cílenými aktivitami. 
  • Rodiče mají možnost povídat si s ostatními nebo se zúčastnit nabízených aktivit.
  • Posláním herny je vytvořit prostor a příležitost k vzájemnému setkávání,  výměně zkušeností, 

          odpočinku a získávání nových informací pro rodiny dětí se  zdravotním postižením.

  •  Dětem i rodičům nabídneme semináře a diskuze s odborníky v oblasti rozvoje dovedností dětí se zdravotním postižením, 

          muzikoterapii, canisterapii, interaktivní podlahu, rodičovskou a sourozeneckou skupinu a další.

Kontakt:  https://rodinnyobzor.cz/