I tátové budou mít svůj svátek…

Už čtvrtým rokem se koná celostátní kampaň Sítě mateřských center o.s. a Ligy otevřených mužů, o.s. s názvem Táta dneska frčí. Smysl má stejný jako v předchozích třech  letech: zviditelnit roli otce a zároveň motivovat muže k většímu zapojení do života rodin a mateřských center.Den otců je svátek, který se slaví na celém světě, například v Německu, v Austrálii nebo USA. Síť mateřských center a LOM loni v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů prosadily návrh, aby se stal významným dnem ČR. Zatím bez odezvy. Martin Jára z LOMu podotýká: „ Jasně, minulá vláda měla a současná vláda má jiné starosti než je další označený den v kalendáři. Nám ani nešlo a nejde o to hned Den otců prosadit. Stačí nám, že se o něm ví a diskutuje.“ Tak jako v roce 2008, kdy na webovém portálu i Dnes dvě třetiny respondentů vyjádřili tomuto svátku podporu. A datum? Síť mateřských center a LOM jsou pro třetí neděli v červnu, která letos připadá na 20. června a záměrně i na poslední den kampaně. V rámci Sítě MC se kampaně zúčastní více než 50 mateřských center. Podobně jako v minulých letech kreativita programů nemá meze (viz příloha). Nová tradice našla oblibu u otců, matek i dětí a žije svým vlastním životem. Původní záměr přivést více otců do mateřských center se naplnil a mnohá centra nabízejí programy pro otce po celý rok. Rodinné centrum SLŮNĚ se každoročně ke kampani přepojuje, ani letos tomu nebude  jinak a připraví ve spolupráci s Klubem tatínků další ročník sportovně – zábavné akce PRIMA TÁTA 2010.

Návštěvníky akce, zcela určitě pobaví výstava fotografií a obrázků pod názvem „Můj TÁTA" 

Maminky, své tatínky můžete přihlásit do soutěže od května 2010.

            Maminky s dětmi, které pravidelně navštěvovaly v roce 2009tvůrčí dílničku,vyzdobily trička svých tatínků veselými malůvkami.

 

 Prima TÁTA 2009

 5. ročník soutěže pro "odvážné" tatínky

                                                                                                                                                                                                                                           

                                          

 

PRIMA TÁTA 2009