NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

KONTAKTNÍ MÍSTO RODINNÉ A MANŽELSKÉ PORADNY KARVINÁ V BOHUMÍNĚ

POSLÁNÍM Rodinné a manželské poradny Karviná je podílet se na odborném posuzování zájemců o přijetí dítěte do osvojení a pěstounské péče, zajišťovat jejich odbornou přípravu před přijetím dítěte do rodiny a prostřednictvím nabídky řady služeb a komplexního odborného poradenství provázet a podporovat rodiny, které již dítě do své péče přijaly.

CÍLEM Rodinné a manželské poradny Karviná je dlouhodobá a komplexní podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Doprovázíme náhradní rodiny na cestě s přijatými dětmi, od příchodu dítěte do rodiny až po jeho dospělost. Posilujeme hodnoty pěstounské rodiny včetně rodičovských kompetencí, doprovázíme pěstouny v systému pomoci náhradní rodinné péče a podílíme se na spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách.

Připravujeme vzdělávací a podpůrné programy pro pěstouny, vzdělávací a rozvojové programy pro děti v náhradní rodinné péči a podpůrné programy pro celou rodinu. Rodinám s dětmi poskytujeme odborné zázemí, poradenství a doprovázení.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ PĚSTOUNSKÝM RODINÁM

v  odborné doprovázení při výkonu pěstounské péče,

v  odborné sociální poradenství,

v  psychoterapie a psychologické poradenství,

v  vzdělávání a víkendové vzdělávací pobyty,

v  asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou,

v  pomoc při zajištění osobní péče o přijaté dítě.

SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, je již od roku 2003 osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, má více než desetiletou praxi v oblasti doprovázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče.

DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Dohodu můžete uzavřít s naší organizací, která je tzv. pověřenou osobu. Obsahem dohody jsou podrobnosti týkající se výkonu práv a povinností pečující osoby (tj. pěstouna, poručníka) a osoby v evidenci (tj. pěstouna na přechodnou dobu). Dohoda o výkonu pěstounské péče je vždy uzavřena písemně.

 

KONTAKT

Rodinná a manželská poradna Karviná

Karola Śliwky 620/7, 733 01 Karviná

e-mail: karvina@cepp.cz

web:    www.cepp.cz

www.dejmedetemrodinu.cz

Bližší informace o našich službách Vám rádi sdělí naši sociální pracovníci, kteří jsou pro vás k dispozici každé úterý (od 9:00 do 15:00) a čtvrtek (od 11:30 – 14:00) v Rodinném centru SLŮNĚ nebo nás můžete také kontaktovat na tel. číslech 596 317 575 a 777 499 648.