Rodinné centrum SLŮNĚ vzniklo jako občanské sdružení v roce 2000.

Základním posláním je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálním setkáváním rodin s malými dětmi. Maminky zde najdou příležitost k aktivnímu trávení času s předškolními dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu.Je určeno dětem od 0 do cca 6 let, jejich rodičům a všem, kteří chtějí společně s dětmi aktivně prožít nejkrásnější část jejich života. Kromě pravidelných kroužků pro děti i dospělé organizuje RC také přednášky odborníků, odpolední a sobotní akce pro širokou veřejnost a řadu dalších aktivit. O pravidelný chod se dobrovolně starají samotní návštěvníci Rodinného centra (maminky na Rodinné dovolené) a vytvářejí také programovou nabídku akcí.

Pro děti:

·          bezpečný prostor na hraní

·          velký výběr hraček a pomůcek

·          zajímavou nabídku aktivit a kroužků                          

·          přípravu na vstup do předškolního zařízení

 ·         získaní nových kamarádů a kamarádek

Pro maminky a tatínky:

·         komplexní programy pro nastávající maminky

·          programy pro tatínky

·          besedy s odborníky

·          zajištění služeb 

·          vzdělávací kurzy

·          nabídka různých aktivit

·          možnost zapůjčení knih a časopisů

·          výměna zkušenosti a nápadů s ostatními maminkami a tatínky

Pro celé rodiny:

·          víkendové akce (sportovní olympiády, maškarní rej, společné výlety, exkurze)

·          společné besídky (mikulášská, Den pro mojí maminku, Den dětí)

           vikendové akce pro prarodiče

V letním období možnost využití prostorné zahrady s pískovištěm.