RC SLŮNĚ  prostřednictvím Sítě mateřských center pomáhá zprostředkovávat Mezinárodní projekt EUROKLÍČE SEVEROMORAVSKÉM KRAJI.

Projekt má za cíl zajistit lepší dostupnost veřejných sociální a technických zařízení zejména osobám se zdravotním postižením, ale také rodinám s malými dětmi. Tento projekt naše centrum podporuje tedy hlavně proto, že Euroklíče mohou využívat i rodiče malých dětí.

Euroklíč vám zpřístupní zvláštní toalety v ČR, celé Evropě i USA. Tato zařízení jsou určena pro osoby s handicapem. Jejich hygienická úroveň je zpravidla vyšší než u veřejných toalet, velikostí umožňují vjezd kočárku a často jsou vybaveny mobiliářem pro přebalování.

Národní rada zdravotně postižených a Síť mateřských center se dohodli na bezplatném zapůjčování Euroklíčů rodinám s dětmi do 3 let.

Užitečnost Euroklíče mohou ocenit všichni ti, kteří navštěvují úřady, nákupní centra, místa určená k přepravě (nádraží), výtahy, čerpací stanice a řadu dalších veřejných míst.

 Více informací včetně seznamu míst osazených Eurozámky naleznete na stránkách www.euroklic.cz.

Bližší informace a dohodnutí termínu vyzvednutí Eurokliče na tel. čísle 604 999 147 - koordináter centra Vilma Valentová.